Synlig rubrik

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta inom hälso- och sjukvården? Här får du kunskap om att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. På programmet får du yrkeskunskap om vård, omvårdnad och omsorg samt kunskaper om hälsa, ohälsa, medicin, psykiatri och funktionsnedsättning. Du får också lära dig betydelsen av bemötande i kontakten och den dagliga omvårdnaden av människor.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram profilerat mot äldreomsorgen. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du lär dig att förstå människors olika behov och förutsättningar.

 

Studier inom de programspecifika kurserna kommer ske tillsammans med studenter från vuxenutbildningen. De gymnasiegemensamma ämnen kommer du att läsa tillsammans med elever från något av våra övriga yrkesprogram.

 

Under dina studier på programmet kommer du lära dig att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer. Utbildningen kommer utveckla din förmåga till initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Du får också utveckla dina färdigheter i att använda IT som arbetsredskap i skolan och arbetslivet. Utbildningen ger dig också möjligheter till fördjupade studier i engelska samt att läsa in de kurser som krävs för att få behörighet till vidare studier på högskola eller universitet. 

 

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Den APL som genomförs i kursen Akutsjukvård är förlagd till sjukhuset i Varberg. 

 

I samarbete med den kommunala äldreomsorgen erbjuds du som läser vård- och omsorgsprogrammet minst fyra veckors sommarjobb. Erbjudandet gäller från och med året du fyller 18 år och du måste ha godkända betyg i karaktärsämnena. 

Gemensamma kurser inom vård- och omsorgsprogrammet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1-1a2, 100
Svenska 1-2/Svenska som andraspråk 1-2, 200
Anatomi och fysiologi 1-2, 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1-2, 200
Gerontologi och geriatrik, 100
Hälso- och sjukvård 1, 100
Omvårdnad 1-2, 200
Psykiatri 1-2, 200
Psykologi 1, 50
Samhällskunskap 1a2, 50
Social omsorg 1-2, 200
Räddningsmedicin, 100
Äldres hälsa och livskvalitet, 200
Akutsjukvård, 200
Gymnasiearbete, 100

 

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurser och poäng
Individuellt val, 200
  • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du blir anställningsbar som undersköterska och kommer kunna arbeta inom en rad olika verksamheter i såväl kommunal och regional regi eller i privat regi.

SYV

Ulrika Järlestrand
ulrika.jarlestrand@falkenberg.se
070-543 18 34

Rektor

Rose-Marie Svärd Aarnes
rose-marie.svard-aarnes@falkenberg.se
070-543 18 34

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00