Synlig rubrik

Teknikprogrammet

På teknikprogrammet får du utveckla din förmåga att vara kreativ och lösa problem. Du få en teknisk förståelse och lär dig att se förhållanden mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Du läser mycket fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du lära dig om olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

 

Utbildningen innehåller många kreativa och problemlösande arbetsformer. Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, får du ibland arbeta i projekt, såväl enskilt som i grupp.

 

Entreprenörskap och företagande ingår i utbildningen och under år 3 driver alla elever på teknikprogrammet UF-företag. Du uppmuntras att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar.

 

Under utbildningen ges du möjlighet att besöka Chalmersdagen och Framtidsmässan på Halmstad Högskola.

Inriktningar inom utbildningen

Inom teknikprogrammet finns tre inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning inför år 2.  Inriktning: Design och produktutveckling

Inriktningen design och produktutveckling ska ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du lär dig också om designprocess och designmetodik.

 Gemensamma kurser inom programmet: 

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c-3c, 300
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Teknik 1, 150
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen: 

Kurs och poäng
Bild och form 1a1, 50
Cad 1-3, 150
Design 1, 100
Konstruktion 1, 100
Entreprenörskap, 100
Produktutveckling 1, 100
Teknik - Specialisering (Konstruktion), 100

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud.
 • Kurser på programmet: 
  • Fysik 2 (100)
  • Mekatronik 1 (100)
  • Produktionskunskap 1 (100)
  • Matematik 4 (100)
  • Matematik 5 (100)

Inriktning: Informations- och medieteknik

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig om datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

 Gemensamma kurser inom teknikprogrammet: 

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c-3c, 300
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Teknik 1, 150
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen: 

Kurs och poäng
Dator- och nätverksteknik, 100
Programmering 1-2, 200
Webbutveckling 1, 100
Cad 1-2, 100
Digitalt skapande 1, 100
Entreprenörskap, 100

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud.
 • Kurser på programmet:
  • Fysik 2 (100)
  • Mekatronik 1 (100)
  • Produktionskunskap 1 (100)
  • Matematik 4 (100)
  • Matematik 5 (100)

Inriktning: Teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Gemensamma kurser inom programmet: 

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c-3c, 300
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Teknik 1, 150
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen: 

Kurs och poäng
Fysik 2, 100
Matematik 4, 100
Teknik 2, 100
Cad 1-2, 100
Entreprenörskap, 100
Konstruktion 1, 100
Teknik - Specialisering (Konstruktion)

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud.
 • Kurser på programmet:: 
  • Mekatronik 1 (100)
  • Produktionskunskap 1 (100)
  • Matematik 5 (100)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom teknik- och naturvetenskap. Teknikprogrammet ger en bra grund för olika ingenjörsutbildningar. Det finns även ettåriga påbyggnadsutbildningar som leder direkt till yrkesverksamhet.

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på teknikprogrammet kräver vidare studier, exempelvis inom bioteknik, datateknik, design och produktutveckling, elektroteknik, farkostteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, mikroelektronik, samhällsbyggnad och teknisk fysik.

SYV

Jessica Ivarsson
jessica.ivarsson@falkenberg.se
0346-88 68 93

Rektor

Cecilia Ericsson
cecilia.ericsson@falkenberg.se
072-084 88 09

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00