Synlig rubrik

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som tänker dig en framtid med fortsatta högskolestudier och med många dörrar öppna inför ditt framtida yrkesval. Du får en bred utbildning inom det samhällsvetenskapliga området.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får lära dig mycket om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

 

Historia läser du för att förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtida samhällsförändringar. Du får också lära dig mycket om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. När du studerar samhällskunskap och andra ämnen får du träna på att använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

 

Du får öva dig i att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med välgrundade argument. Stor vikt läggs vid att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Du får också öva på att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

 

Under utbildningen kommer du att få arbeta mycket med samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Inriktningar inom utbildningen

Inom samhällsvetenskapsprogrammet finns två inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning inför år 2. Inriktning: Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b-2b, 200
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Filosofi 1, 50
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1-5, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Ledarskap och organisation, 100
Kommunikation, 100
Psykologi 2a-2b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Sociologi, 100
Filosofi 2, 50
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering (Hållbar samhällsutveckling), 100
Retorik, 100

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
  • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Inriktning: Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig ytterligare kunskaper om politik, ekonomi, samhällsplanering och internationella frågor. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b-2b, 200
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Filosofi 1, 50
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1-5, 200
Gymnasiearbete, 100

 Gemensamma kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Geografi 1, 100
Historia 2a, 100
Religionskunskap, 2, 50
Samhällskunskap 2-3, 200
Politik och hållbar utveckling, 100
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering (Hållbar samhällsutveckling), 100
Internationella relationer, 100

 Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
  • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. 

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet kräver vidare studier, exempelvis inom beteendevetenskap, geografi, historia, journalistik, pedagogik, psykologi, sociologi, språk, teologi och samhällsvetenskap.

SYV

Kim Falkenström
kim.falkenstrom@falkenberg.se
0346-88 64 64

Rektor

Thomas Glans
thomas.glans@falkenberg.se
070-577 62 67

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00