Synlig rubrik

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet är för dig som är intresserad av matematik, kemi, fysik och biologi. Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Utbildningen är i huvudsak teoretisk men innehåller även laborationer och exkursioner.

Matematik är ett viktigt ämne på naturvetenskapsprogrammet. Du arbetar mycket med problemlösning och får öva upp din förståelse för matematiska sammanhang. De matematiska kunskaperna använder du inom naturvetenskapliga ämnen, när du beräknar acceleration, friktion, koncentration av ämnen med mera.

 

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du får också kunskaper om den inverkan naturen har på människans livsmiljö och hur samhällsutveckling, ekonomi, teknik, natur och resurshushållning hänger ihop. Du arbeta mycket med laborationer, fältstudier och experiment i de naturvetenskapliga kurserna.

 

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ger dig goda kunskaper i modern teknik och utrustning.

 

Under utbildningen ges du möjlighet delta i studieresor, studiebesök och exkursioner som ska förbereda dig för framtida studier och ge dig en inblick i hur det är att forska. 

Inriktningar inom utbildningen

Inom naturvetenskapsprogrammet finns två inriktningar där du ges möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning inför år 2. 

 

Inriktning: Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c-3c, 300
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Moderna språk 1-5, 100
Biologi 1, 
Gymnasiearbete, 100

 

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Biologi 2, 100
Fysik 2, 100
Kemi 2, 100
Matematik 4, 100
Valbara programfördjupningar, 200
 • Matematik specialisering (Tillämpad matematik) (100)
 • Matematik 5 (100)
 • Miljö- och energikunskap (100)
 • Naturvetenskaplig specialisering (Biologi, Fysik, Kemi eller N+) (100) 

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet:
  • Miljö- och energikunskap (100)​
  • Matematik 4 (100)

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c-3c, 300
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Moderna språk 1-5, 100
Biologi 1, 100
Gymnasiearbete, 100

 

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Geografi 1, 100
Samhällskunskap 2, 100
Miljö- och energikunskap, 100
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering (Människa, samhälle och natur), 100
Naturvetenskaplig specialisering (N+), 100
Valbara kurser, 100
- Biologi 2 (100)
- Fysik 2 (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet:
  • Matematik 4 (100)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du grundläggande och särskild behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom naturvetenskap, matematik och teknik. 

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på naturvetenskapsprogrammet kräver vidare studier. Bland yrkena hittas ingenjör, agronom, biolog, farmaceut, hortonom, landskapsarkitekt, läkare, lärare, skogsvetare, tandläkare och veterinär.

SYV

Ulrika Järlestrand
ulrika.jarlestrand@falkenberg.se
0346-88 67 79

Rektor

Dan Emilsson
dan.emilsson@falkenberg.se
073-866 17 70

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00