Synlig rubrik

Introduktions­programmen

För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns Introduktionsprogrammen (IM). Vi erbjuder studier som kan ge behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller som förbereder dig för arbetsmarknaden. Du kan även kombinera dina studier med lärande på arbetsplats (LPA). På Falkenbergs gymnasieskola erbjuder vi samtliga fyra introduktionsprogram.

Inom Introduktionsprogrammen finns fyra olika inriktningar. De olika inriktningarna förbereder dig för vidare studier på gymnasieskolan eller för att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Med stöd av studie- och yrkesvägledare, LPA-samordnare, pedagoger och elevhälsa ges du möjlighet att skräddarsy din studieplan utifrån dina personliga mål. 

 

Under utbildningen på IM kommer du att göra studiebesök och möta representanter från olika organisationer och företag som berättar om olika yrkesval och utbildningsmöjligheter. Vissa kurser ges också i samverkan med andra aktörer. Du ges även möjlighet att utveckla ditt entreprenörskap genom att starta ett eget företag via Ung Företagsamhet, UF.

Introduktionsprogrammen

På Falkenbergs gymnasieskola finns fyra inriktningar. Du väljer inriktning i samband med ditt gymnasieval.

 

Programinriktat val 

Programinriktat val passar dig som vill bli behörig till och antas på ett nationellt program på gymnasieskolan. För att vara behörig att söka detta krävs lägst betyget E i minst sex ämnen. Ett av dessa måste vara svenska/ svenska som andraspråk. Dessutom ska minst ett av ämnena engelska eller matematik ingå.

 

Programinriktat val läses tillsammans med eleverna på ett nationellt program i kombination med studier på IM.


På IM finns flera team som erbjuder olika studieupplägg och skolmiljöer. Du får en handledare och läser de flesta ämnen i ett hemklassrum/hemvist. Vilket team just du ska studera i beror bland annat på vilka dina mål är och i vilket team vi på bästa sätt ger dig möjlighet att nå dem.

 

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier eller arbetsmarknaden. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Den kan också innehålla lärande på arbetsplats.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som inte varit i Sverige så länge. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

 

Du får också undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. I Falkenberg erbjuder vi flera grupper för att du ska kunna studera där du just nu befinner dig i din språkutveckling.

 


Yrkesintroduktion

På Yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att kunna etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du får möjlighet att studera grundskoleämnen i klass och/eller gymnasiekurser på yrkesprogrammen.

 

Utbildningen är individuellt utformad och kan innehålla varierande antal dagar med lärande på arbetsplats (LPA). LPA kan vara din väg till jobb! Du får hjälp att hitta en arbetsplats samt stöd och handledning under din LPA-period.

 

I Falkenberg samarbetar vi med flera olika yrkesprogram där du kan erbjudas att läsa nationella kurser i mån av plats. Andra kurser såsom Ung Företagsamhet (UF), Arbetskunskap, Värdegrund på arbetsplats, truckutbildning och delar av körkortsteori kan vara en bra förberedelse inför ditt framtida arbete.


Möt en tidigare elev

SYV

Linda Bengtsson
linda.bengtsson@falkenberg.se
072-146 36 13

Biträdande rektor 

Elin Glamheden
elin.glamheden@falkenberg.se
076-697 20 94

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00 

Rektor

Catharina Löfqvist
catharina.lofqvist@falkenberg.se
072-147 70 71