Synlig rubrik

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är en gymnasieutbildning med hög teknisk nivå. Programmet förbereder dig för kvalificerade yrken inom den moderna industrin. Studierna är praktiskt inriktade och det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik. Utbildningen ger dig inblick i hela produktionskedjan, från idé och design till färdig produkt. Vi samarbetar med lokala industriföretag för att förbereda dig väl för ditt framtida yrkesliv.

På Falkenbergs gymnasieskolan finns industritekniska programmet med inriktning svetsteknik. Programmet är ett yrkesprogram där du lär dig olika svetstekniker och att bearbeta plåtdetaljer. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare, vilken är en kunskap som är efterfrågad hos många företag. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

 

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför kommer du att få fortsätta att lära i yrkeslivet. Under utbildningen arbetar du med problemlösning och stimuleras till att upptäcka innovativa möjligheter att skapa förändringar.

 

I många företag arbetar du som medarbetare i grupp. Utbildningen kommer därför utveckla din förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens. Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ger därför möjlighet till fördjupade studier i engelska, men också att läsa in de kurser som krävs för vidare studier på högskola eller universitet. 

 

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Du kan till exempel välja att göra din APL på ett industriföretag.

Profiler inom utbildningen

På industritekniska programmets inriktning svetsteknik finns två profiler. Inom varje profil ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper ytterligare. Val av profil gör du inför år 2. 

Profil: Maskin

Gemensamma kurser inom programmet: 

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Industritekniska processer, 100
Människan i industrin 1, 100
Produktionskunskap 1, 100
Produktionsutrustning 1 (Svarvning och fräsning), 100
Produktionsutveckling 1, 100
Kälsvets 1, 100
Svets grund, 100
Tillverkningsunderlag 1, 100
Kälsvets 1, 100
Cad 1, 30
Industriteknisk fördjupning 1, 50
Materialkunskap 1-2, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom profilen: 

Kurs och poäng
Cad/cam, 100
Datorstyrd produktion 1 (Svarvning/fräsning), 100
Datorstyrd produktion 2, 100
Produktionsutrustning 2 (Svarvning/fräsning), 100

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet:
  • Kälsvets 1 (100)
  • Kälsvets 2 (100)
  • Kälsvets 2 (100)

Profil: Plåt

Gemensamma kurser inom programmet: 

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Industritekniska processer, 100
Människan i industrin 1, 100
Produktionskunskap 1, 100
Produktionsutrustning 1 (Svarvning och fräsning), 100
Produktionsutveckling 1, 100
Kälsvets 1, 100
Svets grund, 100
Tillverkningsunderlag 1, 100
Kälsvets 1, 100
 Cad 1, 30
 Industriteknisk fördjupning 1, 50
 Materialkunskap 1-2, 200
 Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom profilen: 

Kurs och poäng
Kälsvets 1, 100
Kälsvets 2, 100
Kälsvets 2, 100
Kälsvets 2, 100

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet:
  • Datorstyrd produktion 1 (Svarvning/fräsning) (100)
  • Produktionsutrustning 2 (Svarvning/fräsning) (100)
  • Stumsvets 1 (100)
  • Stumsvets 1 (100)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd internationell svetsare. 

 

Efter din utbildning kan du bli anställd som lärling i två till tre år. Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt.

SYV

Maria Bergsten
maria.bergsten@falkenberg.se
0346-88 64 71

Rektor

Cecilia Ericsson
cecilia.ericsson@falkenberg.se
072-084 88 09

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00