Synlig rubrik

Humanistiska programmet

Utbildningen på humanistiska programmet utvecklar dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt.

På Falkenbergs gymnasieskolan finns humanistiska programmet med inriktning språk. Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

 

Människans skapande och tänkande är i centrum för studier på humanistiska programmet och du får studera kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

 

Du får arbeta mycket med att utveckla din språkliga säkerhet och din kreativitet i tal och skrift. Du får till exempel öva dig i att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden. Du kommer också att få utveckla din samarbetsförmåga samt stimuleras till att se möjligheter och ta initiativ. Du får också utveckla din självständighet och ditt ansvarstagande.

 

Som elev på humanistiska programmet ges du möjlighet att ta Cambridge examen, CAE, innan du slutar år tre. 

 

Humanistiska programmet har ett samarbete med Göteborgs universitet. Inom ramen för samarbete arrangeras studiebesök och föreläsningar av docenter och professorer. Utöver det kommer du att få presentera ditt gymnasiearbete för representanter från Göteborgs universitet samt få ditt gymnasiearbete publicerat i Klassikerförbundets tidning. Skolan arrangerar också studieresor och utbyten inom och utanför Sverige och du ges möjlighet att göra en kortare praktik på en arbetsplats.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b-2b, 200
Historia 2b - Kultur, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3, 300
Filosofi 1, 50
Människans språk, 100
Moderna språk 1-5, 500
Latin 1, 100
Latin - Språk och kultur 2, 100
Engelska 7, 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100
Gymnasiearbete, 100

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
  • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)    

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på humanistiska programmet kräver vidare studier, exempelvis inom arkeologi, estetik, filosofi, historia, antropologi, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, språk, teologi och samhällsvetenskap.

Rektor

Kim Falkenström
kim.falkenstrom@falkenberg.se
0346-88 64 64

Rektor

Thomas Glans
thomas.glans@falkenberg.se
070-577 62 67

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00