Synlig rubrik

Handels- och administrations­programmet

Handels- och administrationsprogrammet startar inte hösten 2021. Du kan därför inte söka Handels- och administrationsprogrammet under omvalsperioden.

Handels- och administrationsprogrammet är för dig som tänker dig en framtid inom företagande, service eller ekonomi. På programmet får du grundläggande yrkeskunskaper för arbete i butik. Du lär dig hur du sköter mindre företag och driver projekt. Du får kunskap om att arbeta med event och mässor. Du får lära dig vad som krävs i det personliga mötet vid försäljning och service.

På Falkenbergs gymnasieskolan finns handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. Inriktningen handels och service ska ge dig fördjupade kunskaper för arbete inom handel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

 

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Du får öva dig i att kommunicera både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Du får också utveckla dina färdigheter i att använda IT. Utbildningen ger dig också möjligheter till fördjupade studier i engelska och att läsa in de kurser som krävs för vidare studier på högskola eller universitet. 

 

Under din tid på handels- och administrationsprogrammet har du möjlighet att få prova på hur det är att vara företagare. Inom Ung Företagsamhet får du lära dig att starta, driva och utveckla ditt eget riktiga företag. Med handledning får du ta fram din egen produkt i form av en vara eller tjänst, utforma marknadsföring och sälja din produkt.

 

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt samt praktiskt förankra det du lärt dig teoretiskt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Du kan till exempel välja att göra APL i en butik. 

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Entreprenörskap, 100
Servicekunskap, 100
Branschkunskap inom handel och administration, 100
Information och kommunikation 1, 100
Personlig försäljning 1, 100
Affärsutveckling och ledarskap, 100
Praktisk marknadsföring 1, 100
Inköp 1, 100
Näthandel 1, 100
Handel - Specialisering (Försäljning och service), 100
Handel - Specialisering (Produkt- och branschkunskap), 100
Individuellt val, 200
Gymnasiearbete, 100

Valbara kurser inom inriktningen: 

Kurs och poäng
Valbara programfördjupningskurser, 500
  • Administration 1 (100)
  • Entreprenörskap och företagande (100)
  • Företagsekonomi 1 (100)
  • Logistik 1 (100)
  • Receptions- och konferensservice (100)
Samhällskunskap 200
Biologi 100

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
  • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du kan du arbeta som exempelvis säljare, inköpare eller butiksledare.

SYV

Veronica Lindhe
veronica.lindhe@falkenberg.se
070-576 60 10

Rektor

Carina Bruzell
carina.bruzell@falkenberg.se
070-576 60 10

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00