Synlig rubrik

Fordons- och transport­programmet

Är dina intresseområden motorer och teknik? Gillar du att ha kontakt med människor? Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram där du lär dig grunderna i att reparera och utföra service på fordon, maskiner och fordonssystem.

Inom området fordonsteknik lär du dig om fordons funktion och konstruktion samt felsökning, reparation och service av fordon. Inom området transport lär du dig om transporter med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.

 

Snabb teknisk utveckling utmärker fordonsbranschen. Den tekniska utrustningen blir också alltmer avancerad. Du måste vara beredd på att lära dig ny teknik under ditt yrkesliv. Många yrken inom fordonsbranschen innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Det är också bra om du är flexibel och kan arbeta med flera olika uppgifter. Du får även möjlighet i skolan att utveckla din initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet.

 

På fordons- och transportprogrammet kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Du kan till exempel välja att göra APL i en verkstad eller på ett transportföretag.

 

Under utbildningen arrangeras besök på relevanta branschmässor. Då ges du möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. 

 

Om du är intresserad av att läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet ges du möjlighet att läsa in de kurser som krävs för att få behörighet under dina studier på fordons- och transportprogrammet.

Inriktningar inom utbildningen

På fordons- och transportprogrammet finns tre inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Val av inriktning gör du inför år 2.

 

 

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Du kommer att få göra en stor del av din utbildning på företag.

 

Yrkesutgångar: Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker. 

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Fordonsteknik - Introduktion, 200
Fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Lastbilar och mobila maskiner - Basteknik, 100
Lastbilar och mobila maskiner - Service och underhåll 1-2, 200
Lastbilar och mobila maskiner - Verkstad och elteknik, 100
Lastbilar och mobila maskiner - Förbränningsmotorer, 200
El- och hybridfordon 1, 100

Valbar programfördjupning, 500

 • Lastbilsmekaniker
  • Lastbilar - Chassi och bromsar (200)
  • Lastbilar - Kraftöverföring (100)
  • Lastbilar - System- och diagnosteknik 1 (100)
  • Lastbilspåbyggnad - Specialisering (100)
 • Maskinmekaniker
  • Mobila maskiner - Hydraulsystem (200)
  • Mobila maskiner - Kraftöverföring (100)
  • Mobila maskiner - System- och diagnosteknik 1 (100)
  • Lantbruksmaskinsteknik (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser på programmet:
  • Produktionsutrustning 1 (100)
  • Svets grund (100)    

Inriktning: Personbil

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon.

 

Yrkesutgångar: Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Fordonsteknik - Introduktion, 200
Fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Personbilar - Basteknik, 100
Personbilar - Verkstad och elteknik, 100
Personbilar - Service och underhåll 1-2, 200
Personbilar - Chassi och bromsar, 100
Personbilar - Förbränningsmotorer, 100
Personbilar - System- och diagnosteknik 1-2, 300 
Personbilar - Kraftöverföring, 100
El- och hybridfordon 1, 100
Flerbränslefordon, 100

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser på programmet:
  • Produktionsutrustning 1 (100)
  • Svets grund (100)    

Inriktning: Transport

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. 


Yrkesutgångar: Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Fordonsteknik - Introduktion, 200
Fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Yrkestrafik 1a-1b, 500
Maskinell godshantering, 200
Godstrafik, 200
Godstransporter - Specialisering (Distributionstransporter), 100
Fordonskombinationer - Godstransporter, 200

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser på programmet:
  • Godstransporter - Specialisering
   (Bygg- och anläggningstransporter) (100)
  • Godstransporter - Specialisering
   (Tank- och bulktransporter) (100)
  • Godstransporter - Specialisering
   (Timmertransporter) (100)
  • Lastbilsmonterad kran (100)
  • Hantering av varor och gods (200)

SYV

Jessica Ivarsson
jessica.ivarsson@falkenberg.se
0346-88 68 93

Rektor

Rose-Marie Svärd Aarnes
rose-marie.svard-aarnes@falkenberg.se
070-543 18 34

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00