Synlig rubrik

Estetiska programmet

Estetiska programmet – inriktning dans startar inte hösten 2021. Du kan därför inte söka Estetiska programmet – inriktning dans under omvalsperioden. 

 

Estetiska programmet - inriktning musik berörs inte, du kan fortfarande söka inriktning musik. 

På estetiska programmet utvecklar du ditt konstnärliga intresse genom att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier. Utbildningen är en bra blandning av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen. Du deltar i kulturella aktiviteter i skolan och utanför. Ditt eget skapande är centralt och du får chans att visa vad du kan för publik. 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du lär dig att använda din egen kreativitet och utveckla ditt konstnärliga uttryck. Du provar olika tekniker och stilar inom den inriktning du valt. Du lär dig också att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel såväl individuellt som i samverkan med andra. Utbildningen bedrivs till stor del i fantastiska lokaler i Falkhallen, till exempel blackbox och danssalar.

 

Du kan välja bland flera olika kurser inom programfördjupningarna och det individuella valet. Det gör att du både kan bredda och fördjupa dina kunskaper inom olika ämnesområden. På Falkenbergs gymnasieskolan finns bland annat fördjupningen “Science” för dig som vill kombinera studier i estetiska och naturvetenskapliga ämnen. 

 

Under år 3 arrangeras besök på Kunskap och framtid, en stor jobb- och utbildningsmässa i Göteborg. Då ges du möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Inriktningar inom utbildningen

Inom estetiska programmet finns två inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning i samband med ditt gymnasieval. Inriktning: Dans

Inriktningen dans ger dig kunskaper i scenisk konstnärlig dans såsom klassisk balett, modern/nutida dans, improvisation/komposition, jazzdans och street. Vi betonar sambandet mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet och en viktig del i din utbildning är bland annat att du få vara med om flera sceniska produktioner. Vi tar ibland hit gästlärare eller ser dansföreställningar.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b-2b - Kultur, 200
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Estetisk kommunikation 1, 100
Konstarterna och samhället, 50
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Dansteori, 100
Dansgestaltning 1, 100
Dansteknik 1-2 (Jazz och Street), 200
Dansteknik 1-3 (Balett och Modernt), 300
Valbar programfördjupning, 200
 • ES Science
  • Matematik 2b (100)
  • Naturkunskap 2 (100)
 • Fristående danskurser
  • Engelska 7 (100)
  • Dansgestaltning 2 (100)
  • Dansteknik 3 (Jazz och Street) (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Inriktning: Musik

I utbildningen lägger vi fokus på att du ska utveckla ditt personliga scenspråk och känna dig trygg i gruppen och med att stå på scen. Ett gott samarbete mellan elever och lärare under flera större föreställningar bidrar till en varm och unik gemenskap på inriktningen.

 

I musikkurserna får du möjlighet att utveckla många sidor av din personlighet. Vi arbetar med att stärka dig som människa i ditt konstnärliga uttryck. Du utvecklar din förmåga till inlevelse, skapande och kommunikation. Kunskaperna som du utvecklar har du glädje av vilken väg du än väljer i livet.

 

På musikinriktningen får du dels individuella lektioner på två instrument/sång samt flera grupplektioner inom till exempel ensemble, körsång och gehörs- och musiklära. Varje år får du jobba med en större produktion i ämnet estetisk kommunikation 1, 2 och 3. Du kommer också att få möjlighet att arbeta tillsammans med de andra inriktningarna på estetiska programmet: dans, teater, bild och media.

 

Under studietiden kommer du att få gå på olika konserter och besöka olika skolor.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b-2b - Kultur, 200
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Estetisk kommunikation 1, 100
Konstarterna och samhället, 50
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Gehörs- och musiklära 1, 100
Ensemble och körsång, 200
Instrument eller sång 1, 100
Estetisk kommunikation 2, 100
Ensemble 2, 100
Instrument eller sång 2, 100
Valbar programfördjupning, 200
 • ES Science
  • Matematik 2b, 100
  • Naturkunskap 2, 100 
 • Fristående danskurser
  • Engelska 7 (100)
  • Estetisk kommunikation 2 (100)
  • Gehörs- och musiklära 2 (100)
  • Musikimprovisation (100)
  • Musikproduktion 1 (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet: 
  • Gehörs- och musiklära 2 (100)
  • Körsång 2 (100)
  • Musikimprovisation (100)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Om du har läst programfördjupningen science har du också behörighet till utbildningar inom främst det naturvetenskapliga området. 

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på estetiska programmet kräver vidare studier. Bland yrkena hittas arkitekt, inredningsarkitekt, designer, konsthantverkare, fotograf, filmare, musiker, journalist, dansare, musikalartist, bild- eller dramapedagog, koreograf, skådespelare, regissör, fritidspedagog eller lärare.

SYV

Veronica Lindhe
veronica.lindhe@falkenberg.se
0346-88 66 53

Rektor

Dan Emilsson
dan.emilsson@falkenberg.se
073-866 17 70

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00