Synlig rubrik

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

På Falkenbergs gymnasieskola finns el- och energiprogrammet med inriktning elteknik. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT-infrastruktur är också centralt inom utbildningen. Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät.

 

Under din utbildning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom elautomation. Inom kursen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i elektroniska installationer samt industriella anläggningar. 

 

Utbildningen ska träna dig i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska också utveckla dina matematiska kunskaper. Du får också möjlighet till fördjupade studier i engelska samt att läsa de kurser som krävs för att få behörighet till vidare studier på högskola eller universitet.

 

I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Du kommer därför att få utveckla din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor.

 

Under din studietid kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL ges du möjlighet att praktisera på en arbetsplats och få uppleva arbetslivet på riktigt. APL är uppdelad i flera perioder så du får prova på olika arbetsplatser. Du kan till exempel välja att göra APL på en elfirma eller ett dataföretag.


Om du är intresserad av att läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet ges du möjlighet att läsa in de kurser som krävs för att få behörighet under dina studier på el- och energiprogrammet. 

Gemensamma och valbara kurser inom programmet: 

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Datorteknik 1a, 100
Elektromekanik, 100
Energiteknik 1, 100
Mekatronik 1, 100
Praktisk ellära, 100
Elkraftteknik, 100
Elinstallationer, 200
Kommunikationsnät 1, 100
Ellära 1, 100
Elmotorstyrning, 100
Fastighetsautomation 1, 100
Mät- och styrteknik, 100
Individuellt val, 200
Gymnasiearbete, 100

Valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Valbara programfördjupningspaket, 300
 • Paket automation:
  • Mät- och reglerteknik (100)
  • Programmerbara styrsystem (100)
  • Engelska 6 eller Data- och medianät (100)
 • Paket elteknik:
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem (100)
  • Belysningsteknik (100)
  • Engelska 6 eller Data- och medianät (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)
 • Kurser på programmet:
  • Cad 1 (50)
  • Cad 2 (50)
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem (100)
  • Programmerbara styrsystem (100)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som elektriker verksam inom installation och eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker. Har du läst kurser inom automation kan du bli industrielektriker och mekatroniker. Utvecklingen inom bland annat dataområdet sker allt snabbare. Det innebär att du måste vara beredd att vidareutbilda dig fortlöpande.

Rektor

Maria Bergsten
maria.bergsten@falkenberg.se
0346-88 64 71

Rektor

Cecilia Ericsson
cecilia.ericsson@falkenberg.se
072-084 88 09

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00