Synlig rubrik

Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ger dig kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du får också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

 

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför läser du historia så att du förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

 

Under år 3 besöker alla elever på ekonomiprogrammet Kunskap och framtid, en stor jobb- och utbildningsmässa i Göteborg. För de elever som vill arrangeras också resor till besöksdagen på Lunds universitet och öppet hus på Halmstad Högskola. 

Inriktningar inom utbildningen

Inom ekonomiprogrammet finns två inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom det område som intresserar dig. Val av inriktning gör du inför år 2.


 

Inriktning: Ekonomi

Ekonomiinriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Ofta arbetar du praktiskt tillsammans med andra. Du får också lära dig vägen från idé till att starta eget företag genom att starta ett eget företag via Ung Företagsverksamhet, UF. 

 

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b-2b, 200
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b-2, 200
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1-5, 100
Individuellt val, 200
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Entreprenörskap och företagande (UF), 100
Företagsekonomi 2, 100
Matematik 3b, 100
Valbara programfördjupningar, 300
 • Företagsekonomi - Specialisering (Finansiering och kalkylering) (100)
 • Marknadsföring (100)
 • Redovisning 2 (100)
 • Affärsjuridik (100)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi) (100)
 • Ledarskap och organisation (100)
 • Internationell ekonomi (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Inriktning: Juridik

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal och hur dessa påverkar företag, organisationer och privatpersoner. Du får fundera över etiska frågeställningar och fördjupar dina kunskaper om mänskligt beteende och beslutsfattande.

 

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5-6, 200
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b-2b, 200
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b-2, 200
Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3, 300
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1-5, 100
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Filosofi 1, 50
Affärsjuridik, 100
Rätten och samhället, 100
Psykologi 2a, 50
Företagsekonomi 2, 100
Valbara programfördjupningar, 200
 • Företagsekonomi - Specialisering (Finansiering och kalkylering) (100)
 • Marknadsföring (100)
 • Redovisning 2 (100)
 • Matematik 3b (100)
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi) (100)
 • Ledarskap och organisation (100)
 • Internationell ekonomi (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud (200)

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. 

 

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på ekonomiprogrammet kräver vidare studier. Bland yrkena hittas ekonom, jurist, administratör, revisor, marknadsförare, inköpare och controller.

SYV

Veronica Lindhe
veronica.lindhe@falkenberg.se
0346-88 66 53

Rektor

Carina Bruzell
carina.bruzell@falkenberg.se
070-576 60 10

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00