Synlig rubrik

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor? Vill du utveckla ditt ledarskap? Brinner du för att jobba med barn och ungdomar eller är intresserad av hälsa och idrott ? Då är barn- och fritidsprogrammet ett utmärkt alternativ. Detta yrkesprogram är fyllt av möjligheter, utmaningar och upplevelser. På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om pedagogik och du får träna på att möta, leda och förstå barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program. I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig praktiskt arbete på en arbetsplats som är kopplad till programmet. Du får därför stora möjligheter till arbete direkt efter avslutade gymnasiestudier. 
 
Samarbete och kommunikation är viktiga kunskaper som du utvecklar under din utbildning.  Du kommer att få öva och förbättra dina ledaregenskaper och lära dig att planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter.

 

Om du är intresserad av att läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet ges du möjlighet att läsa in de kurser som krävs för att få behörighet under dina studier på barn- och fritidsprogrammet. 

Inriktningar inom utbildningen

På barn- och fritidsprogrammet finns två inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och få en examen. Val av inriktning gör du inför år 2. Inriktning: Fritid och hälsa

Inom inriktningen fritid och hälsa får du lära dig om människors fritid, hälsa och friskvård. Du läser bland annat kurser inom träningslära och idrottsledarskap. Utifrån ditt intresseområde kan du kan välja massagekurs och en simlärarutbildning. Inriktningen passar dig som vill arbeta inom olika friskvårdsverksamheter och med människors hälsa. 

 

Yrkesutgång: Ungdomsledare förening/fritidsverksamhet. Inriktningen fritid och hälsa ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot till exempel fritidsledare, massör, fysioterapeut eller idrottslärare.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Hälsopedagogik, 100
Naturkunskap 1a2, 50
Kommunikation, 100
Lärande och utveckling, 100
Människors miljöer, 100
Pedagogiskt ledarskap, 100
Samhällskunskap 1a2, 50
Svenska 2, 100
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Fritids- och friskvårdsverksamhet, 200
Fritids- och idrottskunskap, 100
Kost och hälsa, 100
Aktivitetsledarskap (idrott), 100
Psykologi 1, 50
Historia 1a2, 50
Träningslära 1, 100

Programfördjupning, 200

 • Skapande verksamhet (Obligatorisk för PEA) (100)
 • Aktivitetsledarskap (simlärare) (100)
 • Massage 1 (100)
 • Ungdomskulturer (100)

Valbara kurser inom individuellt val:

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud.
 • Kurser på programmet:
  • Massage 1 (100)

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Inom inriktningen pedagogiskt och socialt arbete får du lära dig om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen ger kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och socialt arbete. Du får en inblick i specialpedagogikens värld där du lär dig om människors olika villkor för lärande och utveckling samt att arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. 

 

Yrkesutgångar: Barnskötare, elevassistent eller stöd och service inom funktionshinderområdet. Inriktningen ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot till exempel förskollärare, fritidspedagog, socionom och polis.

Gemensamma kurser inom programmet:

Kurs och poäng
Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Hälsopedagogik, 100
Naturkunskap 1a2, 50
Kommunikation, 100
Lärande och utveckling, 100
Människors miljöer, 100
Pedagogiskt ledarskap, 100
Samhällskunskap 1a2, 50
Svenska 2, 100
Gymnasiearbete, 100

Gemensamma och valbara kurser inom inriktningen:

Kurs och poäng
Socialt arbete, 100
Pedagogiskt arbete, 200
Psykologi 1, 50
Historia 1a2, 50
Barns lärande och växande, 100
Specialpedagogik 1, 100
Skapande verkstad, 100
Pedagogiska teorier och praktiker, 100
Valbara programfördjupningar, 100
 • Kost och stöd (Obligatoriskt för FRI) (100)
 • Aktivitetsledarskap (idrott) (Obligatorisk för FRI) (100)
 • Aktivitetsledarskap (Simlärare) (100)
 • Massage 1 (100)
 • Ungdomskulturer (100)

Valbara kurser inom individuellt val: 

Kurs och poäng
Individuellt val, 200
 • Kurser från skolans gemensamma utbud.
 • Kurser på programmet:
  • Massage 1 (100)

SYV

Ulrika Järlestrand
ulrika.jarlestrand@falkenberg.se
0346-88 67 79

Rektor

Rose-Marie Svärd Aarnes
rose-marie.svard-aarnes@falkenberg.se
070-543 18 34

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00