Om Falkenbergs gymnasieskola

Falkenbergs gymnasieskolas absolut viktigaste målsättning är att du ska lyckas i dina studier utifrån dina förutsättningar och drömmar. På skolan finns därför lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, värdegrundspedagog, elevcoacher och andra som tillsammans engagerar sig för att skapa en trygg och inspirerande miljö där du kan utvecklas. 

På Falkenbergs gymnasieskola finns 14 nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola med två program. Därtill finns nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll och volleyboll. Oavsett vilket program du väljer kommer du att möta engagerade lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, värdegrundspedagog, elevcoacher och andra som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och inspirerande miljö där du kan utvecklas och lyckas med dina studier. 


På skolan finns också de två mindre enheterna Navet och Bron. Navet arbetar för att elever med främst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska lyckas i sina studier. Bron arbetar för att elever som har en långvarig frånvaro ska återgå till studier eller annan praktik och hitta en väg framåt. 


Falkenbergs gymnasieskola ligger i centrala Falkenberg. Skolan består av flera hus utspridda över ett större område. Sammanlagt går cirka 1300 elever på skolan. Många program har sin huvudsakliga undervisning i ett och samma hus vilket gör att skolan sällan uppfattas som så stor som den faktiskt är. 


Skolans centrala läge ger en närhet till goda bussförbindelser. För dig som reser med tåg tar det ca 10 minuter med buss från Falkenbergs station till gymnasieskolan. Bussarna går i direkt anslutning till varje tåg. 

Tillgång till bibliotek, studieverkstad, uppehållsrum och studielokaler i Argus 

I anslutning till skolan finns Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum. I Argus har alla elever på skolan tillgång till bibliotek, moderna studielokaler och uppehållsrum. I Argus finns också skolans studieverkstad där du kan få studiestöd varje vardag.  

Nya lokaler

Skolans huvudbyggnad, hus 3, byggs just nu om. Byggnationen väntas vara klar våren 2021. I hus 3 kommer skolans reception att finnas tillsammans med klassrum, grupprum, allmänna studieytor och arbetsplatser för lärare. 

Eleverna på barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet, samhällsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet kommer att ha sin huvudsakliga undervisning i hus 3, men även elever från andra program kommer att läsa språk, naturkunskap och kurser inom det individuella valet i huset. 

 

Är du nyfiken på hur hus 3 kommer att se ut när du början på Falkenbergs gymnasieskola är du välkommen att ta en digital promenad genom huset. 

Film: Fojab.

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se
0346-88 60 00