Gymnasiesärskola

På Falkenbergs gymnasieskola finns en gymnasiesärskola som erbjuder två program. Ett individuellt program och det nationella programmet hälsa, vård och omsorg med möjlighet till specialisering inom handel. På gymnasiesärskolan ges du möjlighet att förbereder dig inför vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av ett eget boende.

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som gått i grundsärskola eller träningsskola eller som varit mottagen i den obligatoriska särskolan och läst integrerat i en grundskoleklass. 

 

Gymnasiesärskolan på Falkenbergs gymnasieskola erbjuder ett individuellt program samt ett nationellt program inom hälsa, vård och omsorg med möjlighet till specialisering inom handel. Båda programmen är fyraåriga. 

Program

Hälsa- vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel

Hälsa- vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel

Leave review
Synlig rubrik
Hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel
Read More
Gymnasiesärskola / Individuellt program

Gymnasiesärskola / Individuellt program

Leave review
Synlig rubrik
Individuellt program
Read More

Rektor

Carina Bruzell
carina.bruzell@falkenberg.se
070-576 60 10

Kontaktcenter

kontaktcenter@falkenberg.se

0346-88 60 00