Det är nu det börjar.

Det är du som väljer.

Välkommen till Falkenbergs gymnasieskola!

Falkenbergs gymnasieskolas absolut viktigaste målsättning är att du ska lyckas i dina studier utifrån dina förutsättningar och drömmar. På skolan finns därför lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, värdegrundspedagog, elevcoacher och andra som tillsammans engagerar sig för att skapa en trygg och inspirerande miljö där du kan utvecklas. Utöver meriter och kunskap som tar dig vidare efter skolan, vill vi ge dig erfarenheter du kommer att ha med dig hela livet!


Program och inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Barn- och fritidsprogrammet
Read More
Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Bygg- och anläggnings­programmet
Read More
Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Ekonomi­programmet
Read More
El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
El- och energiprogrammet
Read More
Estetiska programmet

Estetiska programmet

Leave review
Synlig rubrik
Estetiska programmet
Read More
Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Fordons- och transport­programmet
Read More
Nationell idrottsutbildning och idrottsspecialisering

Nationell idrottsutbildning och idrottsspecialisering

Leave review
Synlig rubrik
Nationell idrottsutbildning och idrottsspecialisering
Read More
Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Handels- och administrations­programmet
Read More
Humanistiska programmet

Humanistiska programmet

Leave review
Synlig rubrik
Humanistiska programmet
Read More
Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Leave review
Synlig rubrik
Industritekniska programmet
Read More
Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Leave review
Synlig rubrik
Introduktions­programmen
Read More
Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskaps­programmet

Leave review
Synlig rubrik
Naturvetenskaps­programmet
Read More
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Read More
Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskaps­programmet

Leave review
Synlig rubrik
Samhällsvetenskaps­programmet
Read More
Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Teknikprogrammet
Read More
Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Leave review
Synlig rubrik
Vård- och omsorgsprogrammet
Read More
Hälsa- vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel

Hälsa- vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel

Leave review
Synlig rubrik
Hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel
Read More
Gymnasiesärskola / Individuellt program

Gymnasiesärskola / Individuellt program

Leave review
Synlig rubrik
Individuellt program
Read More